تبلیغات
سوال از شما پاسخ از ما(پاســــــــــــــــخ 12) - معاشقه و ملاعبه
سوال از شما پاسخ از ما(پاســــــــــــــــخ 12)
سریعترین مرکز پاسخگویی به سوالات مذهبی اعتقادی زناشویی احکام . مشاوره در اینترنت

خواندن مطالب زیر به هیچ وجه برای افراد مجرد جایز نیست!
 


رابطه جنسی بین زن و شوهر پدیده ای بزرگ و بسیار تاثیر گذار حتی در دوست داشتن است،و گاھی انجام بعضی کارھا درکنار رابطه میتواند برای شما بسیار تحریک کننده باشد.ممکن است شما قصد داشته باشید که  کمی نشاط به زندگی خانوادگی خوداضافه کنید،بھ هرحال نکاتی که برایتان مطرح میکنم برای لذت بخشیدن به زندگی شما بسیارسودمند است.


1 - او را ببوسید :

بله،بوسه بسیار لذتبخش است و حتی گاھی اگر آنرا خوب انجام دھید، میتواند زن را به ارگاسم برساند! ولی مراقب باشید که در اینکار خیلی ھم خوب نباشید! چون ممکن است بعد از آن او غیر از بوسه ھیچ تقاضای دیگری از شما نکند!! به چشمان او نگاه کرده و به آرامی لبھایش را با زبانتان خیس کنید.بعد سر او را با دستتان گرفته و از پیشانی او تا لبھا و چانه اش ھمه را ببوسید.


علاوه بر اینھا کمر و پشت خانمھا نسبت به نوازش بسیار حساس است.بنابراین راه خود را به سمت پشت او کج کنید و به کمک دھان و ھوای گرم بازدمتان از بالا تا پایین کمر او را مرطوب کنید.برای تحریک بیشتر این قسمت میتوانید از زبان ھم کمک بگیرید.

 

2 - نقاط حساس را تحریک کنید

 بعد از اینکه کارھای بالا را انجام دادید به سراغ قسمتھایی از بدن بروید که موقع آمیزش نمیتوانید آنھا را تحریک کنید.سینه ھا را محکم گرفته و بین آنھا را با زبان لیس بزنید.حالا دیگر حتما" او موھای شما را میگیرد و سرتان را به طرف نقاط لذتبخش بدنش میبرد تا آنھا را ھم احساس كنید !


بعد از مدتی پایین تر رفته و اطراف ناف را ببوسید.بیاد داشته باشید که ھرگز عجله نکنید،ھیچ حمله و یورشی در کار نیست! به آھستگی پایین تر بروید و سرتان را روی لگنش قرار دھید و آنقدر آنجا را بخورید و مک بزنید که او دیگر نتواند چیزی بگوید! یک نقطه بسیار حساس دیگر بدن زن ،داخل رانھایش است.من به ھیچ وجه توصیه نمیکنم که این منطقه را با خشونت تحریک کرده یا اینکه گاز بگیرید.شما میتوانید زبان خود را سفت کرده و اینجا را لیس بزنید یا با دستتان به آرامی نوازش کنید.بھتر است پاھایش را باز کنید ومنطقه بین لبھای خارجی واژن و ران را بخورید،مطمئن باشید که با این کار او را بسیارتحریك خواھید کرد .
اگر بازھم بدنبال نقطه حساس بدن زن میگردید،میتوانید گودی پشت زانو را با زبانتان تحریک کنید یا بمکید.

 

3 - کلیتوریس

 بعد از اینکه زن به اندازه کافی تحریک شد و صداھای نفسهای او را شنیدید، دستان خود را زیر باسن او قرار داده و به او اجازه دھید پاھایش را باز کند و روی شانه ھای شما بگذارد.حالا با نوک زبان به کلیتوریس ضربه ھای تند و پشت سرھم بزنید.ھنگامیکه این عمل شما او را دیوانه کرد،کلیتوریس را مثل لب ببوسید.مطمئن باشید که لذت فوق العاده ای خواھیدبرد.

 شما میتوانید با تحریک نقطه جی،او را به ارگاسم رسانده و لرزش زانوھایش را روی بدنتان احساس کنید.

 

4 - عشق بازی

گاھی اوقات لذت بازی و معاشقه بیشتر از مقاربت است.چنین تصور کنید که شما شکارچی ھستید و او شکار شماست.تمام بدن او را موبه مو جستجو کرده و تحریک نمایید.این بازی برای ھردوشما بسیار لذتبخش خواھد بود.

 

5 - صبر کنید

درواقع بسیار مشکل است که با زن معاشقه کرده و ھنگامیکه ھردو تحریک شدید، با او آمیزش و نزدیکی نداشته باشید.من مطمئنم که شما نمیتوانید مقاومت کنید.شما احساس خواھید کرد که بیضه ھایتان چندکیلو شده! در این ھنگام شما میتوانید مقاربت را شروع كنید یا اینکه برای یک نزدیكی دیگر صبر کنید.مطمئنا" دفعه آینده که نزدیكی میکنید شما میتوانید بیشتر ادامه دھید.


حسن معاشقه و بازی این است که شما به تمایلات جنسی و نقاط حساس بدن ھمسرتان بیشتر آشنا میشوید و او ھم نقاط دیگر لذتبخش بدن شما ،غیر از اندام تناسلی شما را ھم کشف میکند.تمام لذت نزدیكی در تحریک اندامھای جنسی خلاصه نمیشود.بعلاوه  آمیزش بعد از معاشقه لذت جنسی را مضاعف میکند كه در این باره بسیار روایت و حدیث از ائمه اطهار برای ما نقل شده است و بسیار هم به عمل ملاعبه و معاشقه(بازی و عشق بازی قبل مقاربت) سفارش شده است!

 در خاتمه یادآوری میکنم که انجام مراحل فوق مخصوصا" در زوجھایی که به ارگاسم رسیدن زن برایشان مشکل است،بسیار کمک کننده و مفید خواھد بود.

 
مطالب فوق فقط جهت استفاده زوجهایی است كه می خواهند رابطه گرم و عاشقانه تری با همسرشون داشته باشند و هر گونه سوء استفاده و برداشتهایی دیگر شرعا و عرفا حرام است .
 


 

آرشیو مطالب
یادتون نره
شما چگونه با این مکان آشنا شدید؟

Powered by WebGozar

حتما بخوانید...
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin